9,1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესი“, წელიწადში გამოიმუშავებს 49 გვტ.სთ ელექტროენერგიას

„ახალქალაქი ჰესი“-ს პროექტი წარმოადგენს ახალ ჰიდროენერგო რესურსის სქემას, რომელიც მდებარეობს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში

ax-5.jpg

პროექტის ძირითადი მახასიათებლები

„ახალქალაქი ჰესი“ შედგება ორი სააგრეგატო შენობისგან, რომლებიც განთავსებულია მდინარე ფარავანსა და მის მარჯვენა შენაკადზე, მდინარე კორხისწყალზე

 

„ახალქალაქი ჰესი“-ს დადებითი და მდგრადი ზეგავლენა

„ახალქალაქი ჰესი“-ს პროექტი უზრუნველყოფს არამარტო პირდაპირ ინვესტიციას მუნიციპალიტეტში, არამედ მიზნად ისახავს იქონიოს დადებითი ზეგავლენა სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ინვესტიციების მეშვეობით.

პროექტი ასევე მოიცავს ინვესტიციას, მიმდებარე სოფლებისათვის:

  • 400 კვტ სატუმბო სადგურის მოწყობა, 600 ჰექტარი მიწის ფართობის მოსარწყავად

  • სპორტული დარბაზის მშენებლობა

  • 2.5 კმ სასმელი წყლის მილის შეცვლა

პროექტის ადგილმდებარეობა

Map Data
Map data ©2020
Map DataMap data ©2020
Map data ©2020
5 km